Poradna pro těhotné

Milé maminky, aby Vaše vyšetření v poradně pro těhotné bylo v co nejhygieničtějších podmínkách, kdy před Vámi  nejsou vyšetřovány ženy s výtoky, pacientky po operacích aj. , je poradna koncipována jako blok, určený jen pro Vás a je vždy ráno první. Zároveň je tak zajištěn včasný odvoz odběrů krve a moči  do laboratoře.


Do poradny si vezměte sebou ranní moč a malý ručník ( k utírání od ultrazvukového gelu), případně lehkou sukni.

 Do první poradny ( pokud Vám nebude řečeno jinak) se dostavte lačná ( od 22.00-do poradny nic nejezte a nepijte, kromě čisté neslazené vody) V této poradně Vám bude proveden odběr krve na zjištění krevního obrazu ,krevní skupiny a Rh faktoru, protilátek ,BWR, žloutenky ,HIV a při zatížené anamnéze i na jiné rizikové stavy. Dále Vám bude vyšetřena moč, změřen tlak, budete zvážena a bude provedeno ultrazvukové vyšetření plodu ke zjištění jeho vitality. V této poradně budete také manuálně vyšetřena a bude Vám proveden stěr z čípku děložního( pokud toto vyšetření již nebylo provedeno v krátkém čase před poradnou). Přineste sebou i vyplněný dotazník, který Vám bude vydán při potvrzení gravidity. Napište si doma dotazy, které Vás zajímají a v poradně budou prodiskutovány.

Do dalších poraden již nemusíte chodit na lačno, pokud na to nebudete dopředu upozorněna. V těchto poradnách budete opět zvážena, bude Vám změřen krevní tlak a vyšetřena Vámi přinesená moč, kterou budete sebou brát do každé poradny. Přestože máte za celé těhotenství Vaší pojišťovnou hrazené pouze 3 ultrazvukové vyšetření, budete mít u nás nadstandardně provedeno do přibližně 30. týdne těhotenství krátké ultrazvukové vyšetření, zjišťující akci srdeční,  stav placenty a množství plodové vody, při každé poradně. Po tomto týdnu těhotenství budete vyšetřována manuálně, pro posouzení kvality děložního čípku a dolního děložního segmentu. Akce srdeční bude ověřována ručním dopplerovským přístrojem a v pozdějších týdnech gravidity kardiotokografickým záznamem. Mezi 24-28. týdnem Vám bude na diabetologické ambulanci provedeno vyšetření na těhotenskou cukrovku.

Ve III .trimestru ( kolem 30.týdne těhotenství) Vám bude provedeno poslední pojišťovnou hrazené screeningové vyšetření, které se týká  hlavně biometrie plodu, tedy jestli je jeho růst v normě. Toto vyšetření opakujeme často i kolem 36 týdne gravidity , protože růstová retardace se mnohdy začne projevovat až později. 

Od 36. týdne se intervaly mezi jednotlivými poradnami, které jsou zpravidla 4-6 týdenní, začnou zkracovat na týdenní. V této době bude Vaše miminko pravidelně zevně elektronicky monitorováno ( kardiotokografie, KTG) , toto měření nám dává představu o tom jak se dítě v danou chvíli cítí. Bude proveden i poševní a rektální  odběr na přítomnost streptokoka  skupiny B.

Nebude-li Váš zdravotní stav vyžadovat dřívější ukončení těhotenství, budete kolem 40 týdne gravidity předávána do poradny porodního sálu porodnice, kterou jste si sama vybrala.

Tento způsob sledování těhotenství je v současnosti považován, jako jeden z nejmodernějších na světě a věřím , že i vaše těhotenství bude pod tímto dohledem probíhat bez komplikací a bude završeno normálním porodem zdravého dítěte.


I. trimestrální screening na vrozené vývojové vady

Budete- li mít zájem, provedeme Vám tzv. 1 trimestrální vyšetření na vrozené vývojové vady plodu. Toto vyšetření  Vám přibližně z 90 % jistotou sdělí, zda máte vysoké riziko k některým velmi zavažným chorobám , které jsou vázány na chromozomy. Jde zvl. o trizomie chromozomu 21, 13 a 18 ( o Downův, Pataův a Edwardsův  syndrom  ) U tohoto vyšetření  lze někdy zjistit i některé nechromozomální vývojové vady.  Vyšetření se skládá z odběru krve , který se provádí nejlépe kolem 10. týdne těhotenství a speciálního ultrazvukového vyšetření, které provádíme nejčastěji kolem 13.týdne těhotenství. Výsledky z těchto měření jsou počítačově zpracovány a pokud by riziko k vývojovým vadám bylo příliš vysoké, mělo by se po genetické konzultaci ověřit odběrem plodové vody (aminocentéza), nebo choriových klků ( tzv CVS), nebo v některých případech speciálním vyšetřením z krve. Pokud by po aminocentéze, nebo CVS odběru byla vada potvrzena, má žena s takto postiženým plodem možnost požádat o přerušení těhotenství tak, aby toto bylo ukončeno co nejdříve a snížilo se tak riziko komplikací , které by mohly mít dopad pro další těhotenství. Pokud by však maminka měla jistotu, že si z jakýchkoliv důvodů těhotenství s plodem s vrozenou vadou ponechá, jsou screeningová vyšetření na vrozené vady zbytečná. V naší ambulanci měříme ,díky plné certifikaci, nejen základní hodnotu k výpočtu uvedených rizik- tzv.šíjové projasnění(  NT), ale i další minoritní markery, jako je nosní kůstka, funkčnost srdeční chlopně a stav venosního duktu, které nám velmi často pomáhají při rozhodování nejistých výsledků - v tzv. šedé zóně. Naše měření jsou pravidelně auditována v Londýně institucí, která garantuje správné provádění těchto vyšetření- Fetal medicine foundation London.

V poslední době se v 1. trimestru vyšetřuje i riziko k preeklampsii. Toto riziko se vypočte z biochemických markerů získaných z odběrů krve a z hodnot ultrazvukového dopplerovského vyšetření  cév zásobujících dělohu.

Preeklampsie je závažné onemocnění, které postihuje přibližně 5% těhotenství .Častěji jsou postižené prvorodičky a ženy, které již preeklampsii měly , nebo ji měly jejich maminky, dále pak ženy obézní, kuřačky, ženy s cukrovkou , ale i vyššího věku. Většinou se toto onemocnění ,jehož přesná příčina vzniku není ještě detailně prozkoumána,( dochází k porušení cévní výstelky na úrovni placenty a plodu) projeví zcela nenápadně-zvýšením krevního tlaku a bílkovinou v moči. Někdy se k tomu přidávají otoky končetin, v horších případech bolesti hlavy, světloplachost a nevolnost. Při neléčeném stavu může dojít k poruchám růstu plodu, odloučení placenty, krvácení a v krajním případě až ke křečím, které jsou projevem otoku mozku a zde jde již o přímé ohrožení života maminky. Preeklampsie patří mezi nejčastější příčiny úmrtí rodiček. V případě, že se při screeningu zjistí u maminky vyšší riziko ke vzniku preeklampsie, dá se toto riziko výrazně( až o 70-80 %) snížit vhodně nasazenou terapií.

I toto vyšetření provádíme v naší ambulanci a bude Vám v případě Vašeho zájmu provedeno v rámci prvotrimestrálního screeningu na vrozené vady plodu.

II.trimestrální screening na vrozené vývojové vady

Další ultrazvukový screening Vám bude proveden ve II. trimestru ( kolem 20. týdne těhotenství). Toto vyšetření se zabývá popisem jednotlivých orgánů plodu. K tomuto vyšetření jsme vybaveni nejmodernější vyšetřovací technikou, máme nový ultrazvukový přístroj nejvyšší -prémiové třídy, který díky vysoké rozlišovací schopnosti výrazně zvyšuje šanci na zachycení některých orgánových vad. Naše pracoviště  provádí podrobné orgánové vyšetření, jehož součástí je i základní vyšetření mozku, obličeje k vyloučení rozštěpových vad , srdce, ledvin a dalších orgánů břišní dutiny, páteře a končetin. Dále provádíme funkční vyšetření placentárních a pupečníkových krevních průtoků, měříme průtoky mozkovými tepnami a děložními tepnami. Tato vyšetření nám umožňují zjistit míru ohrožení plodu při podezření na poruchu růstu. Na požádání můžeme provést i vyšetření na riziko preeklampsie. Vzhledem k tomu, že  dlouhodobě plníme požadavky na kvalitu vyšetření, vyžadované Českou gynekologickou společností a zdravotními pojišťovnami a jsme certifikováni pro tzv. superkonziliární vyšetření  v graviditě, provádíme i pro pacientky z jiných ambulancí, na jejich žádost,  podrobné orgánové vyšetření plodu a nemusí již na tato vyšetření vyjíždět do vzdálených nemocnic , např. FN Ostrava apod. Stejně tak provádíme speciální vyšetření, na vyžádání lékařů, při podezření na vadu plodu.