ZRUŠENÍ AMBULANCE (kongres, konference,provozní důvody, dovolená aj...
ZRUŠENÍ AMBULANCE (kongres, konference,provozní důvody, dovolená aj...

                 Dovolená 

 22.9-30.9.2022

zastupuje : 22 a 23.9 MUDr. G'ucklhorn o patro výš , dále pak MUDr. Kuřitka- gynekol. amb. ul. Rybova do 27.9  a  29-30.9 zastupuje MUDr. Pásková, Opava, nebo por. gyn. odd. Opava