ZRUŠENÍ AMBULANCE (kongres, konference,provozní důvody, dovolená aj...
ZRUŠENÍ AMBULANCE (kongres, konference,provozní důvody, dovolená aj...

                 Dovolená 

 1.8-12.8.2022

zastupuje od 1-5.8. MUDr. Kuřitka- gynekol. amb. ul. Rybova, Opava, nebo por. gyn. odd. Opava

od 8.8-12.8.2022  MUDr. Gücklhorn o patro výš