Prof.MUDr. Roman Chlíbek Ph.D.

očkování proti černému kašli - argumenty

  • Neustále dochází k exponenciálnímu vzestupu počtu případů pertuse. Nemoc se šíří po celé Evropě.
  • Od ledna 2024 již máme kumulativně hlášeno téměř 3 tisíce případů, v roce 2024 tak můžeme očekávat nárůst klidně až k 10 tisícům případů.
  • Nejvyšší výskyt je ve věkových kategoriích 15-19 let a hned za nimi jsou malé děti do 12 měsíc věku a adolescenti.
  • I včas očkovaný kojenec nezíská plnou ochranu dříve něž kolem 6 měsíců věku. V Rakousku v březnu zemřelo měsíční dítě na pertusi.
  • Novorozenec nemá jiné protilátky než ty, které dostane od své matky.
  • Jedinou cestou jak je účinně ochránit je očkovat těhotné ženy v průběhu 3. trimestru těhotenství a tím zajistit nejenom ochranu očkované těhotné ženy, ale také pasivní přenos mateřských protilátek.
  • K přenosu dochází transplacentárně právě nejvíce ke konci těhotenství, během porodu a také při kojení. Transplacentární přenos a přítomnost protilátek v mateřském mléce očkovaných žen v těhotenství byl opakovaně vědeckými studiemi potvrzen.
  • Klinickými studiemi případů a kontrol byla potvrzena bezpečnost aplikace kombinované vakcíny proti pertusi, záškrtu, tetanu a poliomyelitidě v těhotenství, bez poškození očkované ženy a bez poškození plodu-novorozence.
  • V současné době se u nás doporučuje k očkování těhotných vakcína Adacel-polio (je k dispozici), polio složka dokonce posiluje imunitní odpověď na pertusovou složku. Odstup od předchozího očkování proti tetanu je min. 1 měsíc.
  • Tato vakcína není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale většina zdravotních pojišťoven na ni přispívá, např. VZP 500,-Kč a vakcína stojí cca 900,- Kč. Těhotnou ženu tak vakcína vyjde na cca 400,- Kč.