O nás

Lékař:  MUDr. Jiří ZvolskýSestra : Hana Kramná

1990 absolvování střední zdravotní školy

2005 osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru "všeobecná sestra"

1984 absolvování studia všeobecného lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci

1984-1992 lékař gynekologicko porodnického oddělelní v Opavě

1987 atestace I.stupně z gynekologie a porodnictví

1992 atestace II.stupně z gynekologie a porodnictví

1992- doposud soukromá gynekologická praxe

1997- ČLK- osvědčení k oprávnění výkonu funkce vedoucího lékaře( primáře) pro obor gynekologie a porodnictví

Členství v organizacích:

člen lékařské společnosti J.E.Purkyně

člen České gynekologicko porodnické společnosti

člen ultrazvukové sekce České gynekologicko porodnické společnosti

člen Sdružení soukromých gynekologů ČR

2003-2008 člen revizní komise ČLK v Praze

2004-2009 člen územní znalecké komise Moravskoslezského kraje                                       

Naše ordinace nabízí kromě již uvedeného :

1) komplexní gynekologické vyšetření

2) komplexní vyšetření po celou dobu těhotenství

3) onkologická prevence karcinomu děložního čípku- kolposkopické (mikroskopické) vyšetření čípku děložního, včetně cytologických odběrů. Vyšetření na rizikové HPV viry, včetně nadstandardní americké technologie LBC test.  

4) malé operační výkony v místním znecitlivění( bioptické odběry, odstranění névů a různých kožních výrůstků v oblasti zevního genitálu ap.)

5) možnost domluvit se na provedení větší operace v nemocnici
6) poradenství v léčbě neplodnosti
7) poradenství v antikocepčních metodách
8) poradenství při klimakterických potížích

9) očkování vakcínou Gardasil, Silgard, nebo Cervarix proti rakovině děložního čípku( HPV infekci)

10) rychlý test na chlamydie